Sună pentru informații

Consultanta SSM, PSI, RSVTI (ISCIR), EXPERTIZE

Populare
  • 18 iunie 2022 7:53
  • Suceava
  • 398 vizualizări

Detalii

Descriere

 

Descriere

Serviciul Extern de Prevenire și Protecție BINAR CARE asigură prestări servicii pentru orice activitate, în domeniul Securitații si Sănătății în Muncă (Protecția Muncii) și al Situațiilor de Urgență (PSI) :

În domeniul Securității și Sănătății în Muncă:

Coordonare santiere temporare si mobile;
Evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
Întocmirea planurilor de prevenire și protecție necesare;
Intocmirea planului de instruire, testare anuala;
Stabilirea pentru lucrători, prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;
Elaborarea de instrucțiuni proprii, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
Elaborarea de tematici de instruire, teste de specialitate și alte documente specifice;
Informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;
Efectuarea Instructajului introductiv general pentru lucrătorii nou-angajați;
Instruirea conducătorului locului de muncă asupra obligațiilor pe linie de securitate și sănătate în muncă;
Colaborăm cu serviciul extern de Medicina Muncii pentru realizarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic;
Ținerea în evidență a zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e) din H.G. 1425/2006;
Prezentarea documentelor solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
Propunerea achiziționării echipamentelor individuale de protecție a lucrătorilor;
Cercetarea și întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă;
Reprezentare și consiliere în cazul controalelor efectuate de instituțiile statului;
Consultanță protecția muncii.

În domeniul Situațiilor de Urgență:

Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;
Controlul modului de respectare a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
Elaborarea documentelor de autoritate;
Elaborarea de instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
Elaborarea fisei obiectivului (conform Anexei nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1.474/ 2006 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 885 din 31 Octombrie 2006); un exemplar din fisa obiectivului se trimite la Insp. Jud. Pentru situatii de urgenta;
Elaborarea raportului anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
Planificarea si tinerea evidentei exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;
Elaborarea de programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarii autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu;
Elaborarea documentelor specifice activitatii PSI;
Instruirea salariatilor în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
Investigarea contextului producerii incendiilor;
Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
Organizarea activitatii de apărare impotriva incendiilor;
Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, și multe altele.

Leave a Review