curs de calificare – Arhivist

curs de calificare – Arhivist

Populare
 • 30 martie 2022 8:34
 • Teleorman
 • 711 vizualizări

Detalii

Facilități

 • Unităţi de competenţă cheie:
 • 1: Comunicare în limba oficială
 • 2: Comunicare în limbi străine
 • 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
 • 4: Competenţe informatice
 • 5: Competenţa de a învăţa
 • 6: Competenţe sociale şi civice
 • 7: Competenţe antreprenoriale
 • 8: Competenţa de exprimare culturală
 • 9: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor
 • 10: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • 1 1: Elaborarea instrumentelor de lucru
 • 12: Coordonarea constituirii şi administrării arhivei
 • 13: Stabilirea valorii istorice şi practice a documentelor
 • 14: Coordonarea activităţilor de conservare a arhivei în depozit
 • 15: Valorificarea informaţiilor din documente
 • 16: Arhivarea electronică a documentelor

Descriere

Activităţile desfăşurate de arhivist, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor nr. 16/1996, vizează prelucrarea arhivei gestionate, elaborarea instrumentelor de evidenţă, de informare şi cercetare (inventare arhivistice, cataloage, ediţii de documente), îndrumarea şi controlul activităţilor arhivistice desfăşurate la diferiţi creatori şi deţinători de arhivă. Astfel, arhivistul, angajat al Arhivelor Naţionale, prin întreaga activitate desfăşurată, facilitează accesul la informaţia documentară cuprinsă în patrimoniul arhivistic naţional, căruia tot el îi asigură buna conservare şi funcţionalitate socio-administrativă şi ştiinţifică.

Responsabilităţile principale ale unui arhivist sunt:
• preluarea, prelucrarea arhivistică a fondurilor şi colecţiilor de documente pe care le administrează, stabilirea valorii istorice şi practice a documentelor; coordonarea activităţilor de conservare a arhivei de depozit;
• acordarea asistenţei de specialitate creatorilor/deţinătorilor de arhivă;
• întocmirea de adeverinţe, copii, certificate şi extrase de pe documente gestionate;
• elaborarea de instrumente de cercetare; constituirea şi administrarea bazelor de date electronice.

Leave a Review