curs de calificare – Bibliotecar studii superioare

curs de calificare – Bibliotecar studii superioare

Populare
 • 30 martie 2022 8:37
 • Teleorman
 • 696 vizualizări

Detalii

Facilități

 • Competențe dobândite
 • 1: Comunicare în limba oficială
 • 2: Comunicare în limbi străine
 • 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
 • 4: Competenţe informatice
 • 5: Competenţa de a învăţa
 • 6: Competenţe sociale şi civice
 • 7: Competenţe antreprenoriale
 • 8: Competenţa de exprimare culturală
 • 9: Organizarea activităţii proprii
 • 10: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • 11: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • 12: Gestionarea informatizată a documentelor din biblioteci
 • 13: Administrarea documentelor specifice activităţii din biblioteci
 • 14: Dezvoltarea colecţiilor de documente
 • 15: Realizarea evidenţei documentelor neperiodice
 • 16: Realizarea evidenţei documentelor periodice
 • 17: Prelucrarea colecţiilor de documente
 • 18: Conservarea preventivă a colecţiilor de documente
 • 19: Comunicarea colecţiilor de documente
 • 20: Regăsirea informaţiilor
 • 21: Îndrumarea metodologică a personalului din structurile teritoriale
 • 22: Gestionarea relaţiilor cu beneficiarii

Descriere

Bibliotecarul cu studii superioare este specialistul responsabil cu organizarea unei biblioteci şi a conţinutului info-documentar al acesteia precum şi cu asigurarea accesului la informaţii şi documente pentru toate categoriile de beneficiari.
Misiunea fundamentală a profesiei este aceea de a achiziţiona documente şi informaţii în scop profesional, de a le prelucra în scopul creşterii valorii pentru care sunt folosite şi de a le administra, făcându-le accesibile utilizatorilor persoane fizice sau unor diverse instituţii, organizaţii, companii beneficiare.
Ocupaţia se află într-o continuă schimbare şi reconfigurare ca urmare a evoluţiei şi răspândirii largi a noilor tehnologii de informare şi comunicare şi a instrumentelor puse la dispoziţie de către acestea. De asemenea, acumularea cunoştinţelor umane în toate domeniile şi diversificarea mijloacelor de obţinere a informaţiilor au amplificat, dezvoltat şi înnoit conţinutul ocupaţiei.
Bibliotecarul cu studii superioare lucrează ca angajat în cadrul bibliotecilor înfiinţate la nivel naţional, judeţean, orăşenesc, comunal, în biblioteci specializate, universitare, şcolare etc., centre de informare şi documentare sau în centre de informare comunitară, precum şi în calitate de bibliotecar în diferite instituţii.
Principalele sale responsabilităţi sunt legate de crearea, prelucrarea, organizarea, selectarea, analizarea, sintetizarea, difuzarea şi conservarea informaţiei pe orice suport.
Bibliotecarii cu studii superioare dovedesc cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile specifice necesare pentru: gestionarea documentelor din biblioteci, dezvoltarea colecţiilor de documente, evidenţa documentelor periodice şi neperiodice, prelucrarea colecţiilor pentru descrierea riguroasă şi corectă a elementelor definitorii pentru fiecare document în parte, conservarea preventivă a colecţiilor, facilitarea accesului la documente pentru beneficiarii interesaţi, regăsirea informaţiilor, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu beneficiarii. În funcţie de necesităţi şi de situaţiile concrete de lucru, bibliotecarii cu studii superioare, în corelaţie cu tipul bibliotecii în care lucrează, desfăşoară o activitate de îndrumare metodologică a personalului din structurile teritoriale subordonate sau aflate pe acelaşi nivel funcţional.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (studii superioare).

 

Leave a Review